JobFair

Hyera Software


HyeraSoftware е италијанска компанија основана во 2000-та година и е специјализирана во развојот на управување со ефикасни решенија и мерење на ефикасноста. Оваа компанија во годината на отпочнување на својата работа била меѓу првите во светот кои нуделе услуги основани на софтверот.
Hyera Software се лидери кога станува збор за системскиот менаџмент saas.

Контакт информации:

Адреса: -------------
E-mail: info@hyera.com
Телефон: -------------
Факс: -------------- web: www.hyerasoftware.com