JobFair

Inside Development


Инсајд е софтверска компанија посветена на развој на квалитетни и иновативни решенија. Работиме на enterprise проекти во Java, а истовремено инвестираме и во развој на наши производи, за што користиме најнови web и мобилни технологии како Groovy, Grails, iOS, HTML5… Во Инсајд веруваме во соработка и добар тимски дух меѓу нашите вработени, затоа работиме по најновите Agile методологии.

Контакт информации:

Адреса: Ул. Рајко Жинзифов бр. 18/1-4 | 1000 Скопје | Р. Македонија
E-mail: info@inside-solutions.ch
Телефон: +389 (0)2 3119 711
web: inside-solutions.ch