JobFair

Matrix Global


Matrix Global, одделот на Matrix за аутсорсинг во странство е водечка софтверска консултантска компанија во Израел. Моментално, во Matrix Global се вработени над 600 работници во програмерските центри во Израел и повеќе од 120 работници во Источна Европа. Нашите канцеларии во Македонија и Бугарија се подготвени да ви обезбедат најдобри услови за развивање, тестирање и спроведување на вашите решенија.

Контакт информации:

Адреса: Ул. Февруарски Поход бр. 46 | 1000 Скопје | Р. Македонија
E-mail: hr_macedonia@matrix-global.net
Телефон: +389 (0)2 5298 437
Факс: +389 (0)2 3084 596 web: www.matrix-global.mk